Generellt

 • 100% frys innebär att man inte får röra sig på något sätt.
 • 75% frys innebär att man bara får kolla runt.
 • 50% frys innebär att man får kolla runt, kniva, hoppa och ducka.
 • Man får inte ha två lek-rundor efter varandra.
 • Warden får avbryta individuella freedays efter att första leken är färdig.
 • Man får inte campa vid portaler.
 • Commands ska alltid utföras utan omväg, genväg eller försening.
 • Prata inte som död.

 Vakter (CT)

 • CT ska ha en väl fungerande mikrofon.
 • CT får inte dela ut vapen till fångar.
 • CT får inte döda en fånge utan anledning, detta kallas för freekill.
 • CT ska alltid ha fångarna under uppsyn.
 • CT ska vara rättvisa mot alla och behandla alla likadant.
 • CT får inte campa i cells, vents eller armory.
 • Upprepande freekills resulterar i en bannlysning från CT.
 • Warden får inte starta en lek när Ts har rebellat.
 • Warden ska alltid fråga fångarna om dom kan reglerna till en lek.
 • Warden får säga att Ts inte får aktivera !lr.
 • Om man är själv kvar som vakt, så får man ta commands utan att ta !w.
 • Bait innebär att en vakt går för nära en fånge, så att fången kan kniva vakten. I detta fall, så får vakten inte skjuta tillbaks. Bait är också straffbart.
 • Som vakt, ska man kunna komma på nya saker att göra varje runda. Samma lek och/eller commands varje runda undanbedes.

Fångar (T)

 • Om man blir rebell, så måste man vara aktiv. Detta innebär att man inte får gömma sig.
 • Fångar får endast ta !lr ifall Warden inte sagt något annat. (fångar får inte ta !lr ifall det medför särbehandling)
 • Om en fånge befinner sig i armory, så räknas den fången automatiskt som rebell
 • Fångar får inte hjälpa vakter på något sätt, om det inte innebär någon regel.
 • Om man har vapen, så räknas man automatiskt som rebell. För att få komma tillbaks levande, måste man fråga Warden.
 • Om en fånge tar !lr och vill byta, så måste fången fråga Warden först.

Vanliga lekar

Frågesport

Warden kallar fram en fånge till en bestämd plats, där fången får välja kategori. Warden kan också bestämma kategori, om Warden vill det. Warden ställer sedan en fråga inom den kategorin. Svarar fången rätt, så överlever den. Svarar fången fel, dör den. Svaret till frågan måste skrivas i CT-chatt. (om man är själv vakt, så ska svaret skrivas i admin-chatt)

50/50

Warden kallar fram en fånge till en bestämd plats. Warden ger fången två alternativ. Om fången säger rätt alternativ, så överlever den. Om fången säger fel, så dör den. Svaret till frågan måste skrivas i CT-chatt. (om man är själv vakt, så ska svaret skrivas i admin-chatt)

Matleken

Warden kallar fram en fånge till en bestämd plats. Warden ber fången att beskriva en maträtt. Vakterna ska sedan rösta om dom tycker att maträtten var god eller inte. Om majoriteten av vakterna tycker att maträtten var god, så överlever fången. Om majoriteten av vakterna tycker att maträtten var mindre god, så dör fången.

I denna lek får Warden INTE bestämma själv.

Idol

Warden kallar fram en fånge till en bestämd plats. Fången ska sedan sjunga en låt som dom själv bestämmer. Vakterna ska sedan rösta om dom tyckte att fången sjöng bra eller inte. Om majoriteten av vakterna tycker att det var bra, så överlever fången. Om majoriteten av vakterna tycker att det var mindre bra, så dör fången.

I denna lek får Warden INTE bestämma själv.

The Odd One (utan gift)

Dom tre sista fångarna ställer sig i en triangel. Fångarna ska sedan kolla bort från varandra. När Warden säger ”The Odd One” ska fångarna kolla på den fånge dom vill ska dö. Fången med flest blickar blir dödad.

The Odd One (med gift)

Dom tre sista fångarna ställer sig i en triangel. Fångarna ska sedan kolla bort från varandra. När Warden säger ”The Odd One” ska fångarna kolla på den fånge dom vill ska få giften. Fången får sedan alternativet att behålla eller ge bort giften. 

Giften ska vara skriven av Warden i CT-chatt innan fångarna ska kolla på någon.

Shoot or Don’t shoot

Denna leken får inte användas då den har missbrukats.


Simon-lekar

Vanlig

Warden är Simon. Commands som börjar med ”Simon Says” ska utföras. Commands som inte börjar med ”Simon Says” ska inte utföras. Fångarna som gör fel dör.

Om Simon ber fångarna att ducka, så ska fångarna ducka tills Simon säger något annat.

Evil

Warden är Evil Simon. Den som gör commandet sist dör. I denna lek får Warden INTE luras. Warden får också bestämma om fångarna som gör fel command dör.

Drunken

Warden är Drunken Simon. Den som gör commandet först får välja en eller två fångar som ska dö. Warden bestämmer hur många som fången får välja, max 2. I denna lek får Warden INTE luras. Warden får också bestämma om fångarna som gör fel command dör.

Confused

Warden är Confused Simon. Alla commands från Confused Simon ska göras omvänt. I denna lek får Warden INTE luras. Warden får också bestämma om fångarna som gör fel command dör.

Exempel: Om Confused Simon ber fångarna att hoppa, så ska fångarna ducka. 


Lekrundor

Kurragömma (HNS)

Fångar ska gömma sig någonstans på mappen, och vakter ska leta efter dom. Fångarna dör om dom blir hittade.

War (Krig)

Vakterna har en viss tid på sig att springa iväg och gömma sig. När den tiden är över, ska fångarna ta vapen och leta efter vakterna.

Spökjakt

Man ska försöka döda alla man ser. Alla skiftar mellan att vara synlig och osynlig. Warden får bestämma inom vilket område leken ska vara och vilket/vilka vapen man får använda. 

Arms Race

Man ska försöka döda alla man ser. När man dödar någon, får man ett nytt vapen. Man tar sig igenom hela vapen-cyklen, tills man kommer till kniv. Dödar man någon med kniven, så vinner man.

Teleport-krig

Man ska försöka döda alla man ser. När man skjuter någon, skiftar man plats med den personen. Warden får bestämma inom vilket område leken ska vara och vilket/vilka vapen man får använda. 


Freeday-rundor

Freeday

Fångarna får göra vad dom vill, förutom att rebella. Om vakterna ser någon som rebellar, får vakterna döda dom.

(Detta är inte samma sak som Freeday i warden-menyn)

Restricted Freeday

Fångarna får göra vad dom vill, förutom att bära vapen och rebella. Om vakterna ser någon med vapen/som rebellar, får vakterna döda dom.

Panda Freeday

Fångarna får göra vad dom vill, bara dom kryper och inte rebellar. Om vakterna ser någon som inte kryper/som rebellar, får vakterna döda dom.


Last Wish

Om du är sista fången vid liv, så får du ta Last Wish. Detta betyder att rollerna skiftas. Vakterna är då ”dina fångar”. Du får göra vad du vill med vakterna, bara du inte medvetet dödar dom. Vakterna får rebella på samma sätt som fångarna gör.

Admin får säga till om Last Wish tar för lång tid. Då måste rundan bli klar inom 1 minut, annars får admin dräpa alla.


Övriga regler

 • Vakter får inte skjuta Ts som ramlar ner i vattnet under 4 Corners på jb_summer_jail_v3.

(dessa regler redigerades senast av Mackan, den 24e mars 2020)