(dessa regler gäller överallt)

SWEDISH

 • Micspam är inte tillåtet. (att skrika i mikrofonen, spela musik i telefonen eller göra onödiga ljud i mikrofonen)
 • Kränkande betéende är inte tillåtet.
 • Man får endast tala och skriva på engelska/svenska.
 • Du ska alltid lyssna på administratörer, om det inte direkt strider mot någon av våra regler.
 • All form av fusk är strängt förbjudet.
 • Undvik opassande namn.
 • Diskutera inte politik eller religion inne på spelservrarna eller forumet.
 • Tuzzen är Sandis snabba bil.
 • Att tigga credits är inte tillåtet.
 • Man får inte stå AFK. (detta gäller också om man sitter i spectator)

(these rules apply everywhere)

ENGLISH

 • Micspam is not allowed. (screaming in the microphone, playing music on the phone or making unnecessary sounds in the microphone)
 • Offensive behavior is not allowed.
 • You may only speak and write in English/Swedish.
 • You should always listen to administrators, unless it violates any of our other rules.
 • All forms of cheating are strictly forbidden.
 • Avoid inappropriate names.
 • Do not discuss politics or religion on the game servers or forums.
 • Tuzzen is Sandis’ fast car.
 • Begging for credits is not allowed.
 • You are not allowed to be AFK. (this still applies if you’re in spectator)